Obnašajmo se preventivno, preden bo prepozno!

Za večjo varnost ljudi, živali, premoženja in okolja!

Naloga

Predstaviti nevarnosti in preventivne aktivnosti, ki lahko rešijo življenja. Na Gasilski zvezi Slovenije smo zelo aktivni na področju preventivnega delovanja, ki lahko reši marsikatero življenje. Prirejamo posvete, v katere vključujemo razne strokovnjake iz vseh področij življenja in delovanja. Na teh posvetih in predavanjih izvemo marsikaj novega, pomembnega in uporabnega.

Zadana naloga je čim bolje informirati prebivalstvo, za čim manj tragičnih nesreč in čim večjo varnost.

Rešitev

Na portalu varnipredpozarom.si bomo v video obliki pojasnili težave, objavljali nevarnosti za zdravje in življenje, prikazovali posnetke posvetov, izobraževanj in svetovali prebivalcem na temo preventive – varstva pred požarom.

Namen portala je obveščanje, ozaveščanje in izobraževanje.

Pomagajte nam! Delite naše prispevke na socialnih omrežjih. Skupaj lahko rešimo marsikatero življenje!

Aktualna tema, pomembna za zdravje in življenje

Ogljikov monoksid - tihi ubijalec

Pomagajte nam pri širjenju informacije ki lahko reši življenje!

Ogljikov monoksid - oddaja namenjena gasilcem

Gasilci v svoji vnemi pomagati sočloveku, velikokrat pozabijo na lastno varnost!

Javljalniki ogljikovega monoksida so preventivni ukrep.

Izpostavljenost ogljikovemu monoksidu pušča trajne posledice na možganih!

Poskrbite za tehnične zahteve na objektu! Dovod svežega zraka, odvajanje dimnih plinov...

Izpostavljenost ogljikovemu monoksidu pušča trajne posledice na možganih!

Enkrat mesečno testirajte svoj javljalnik s testnim gumbom!

Izpostavljenost ogljikovemu monoksidu pušča trajne posledice na možganih!

Redno menjajte baterije v javljalniku ogljikovega oksida, če je to potrebno!

Izpostavljenost ogljikovemu monoksidu pušča trajne posledice na možganih!

Spremljajte življensko dobo javljalnika!

Izpostavljenost ogljikovemu monoksidu pušča trajne posledice na možganih!

Za požarno varnost nismo odgovorni le gasilci

Prosta intervencijska pot rešuje življenja

Začetni požar lahko pogasite sami

Vedno imejte dosegljiv delujoč gasilnik

Pri načrtovanju požarne varnosti je treba pomisliti tudi na

gluhe in naglušne, slepe in slabovidne, gluhoslepe ter gibalno ovirane osebe.

Ste storili vse za varen dom?

Didaktični filmi URZSRS

Didaktični film je namenjen usposabljanju s področja varstva pred požarom in ga je mogoče uporabljati za podajanje temeljnih informacij o evakuaciji.

Didaktični film je namenjen seznanitvi z načrtom evakuacije.

Didaktični film vas seznani s pomembnostjo proste in prehodne evakuacijske poti.

Didaktični film vas seznani s pravilnim ravnanjem, če evakuacija ni mogoča.

V didaktičnem filmu je prikazano ustrezno ravnanje po evakuaciji.

112 urgentni klic

Klic na 112

Ob klicu na številko 112 vas bo operater vprašal :

  • kdo kliče
  • kaj se je zgodilo
  • kje se je zgodilo
  • kdaj se je zgodilo
  • koliko je ponesrečencev
  • kakšne so poškodbe
  • kakšne so okoliščine na kraju nesreče
  • kakšna pomoč je potrebna.

Povedali boste vam znane informacije!

Pin It on Pinterest

Samo en klik!

Samo en klik je potreben, in lahko rešite življenje. Pomagajte nam! Delite stran!